SONUÇ ODAKLI MISIN, YOKSA GÖREV ODAKLI MI?

Bir sporcu için başarı nedir sizce? Birine karşı kazanmak mı, herkesi geçerek en iyisi olduğunu göstermek mi, veya başkalarını çok umursamayıp kendi hedefleri doğrultusunda hareket ederek kendiyle yarışmak mı, ya da bu ikisinin ortasını bulup hem sonuca odaklanarak hareket eden ve bunu yaparken de hedeflerine ulaşmayı hedefleyen mi?

Yazımızda Sonuç odaklı mı düşünmeliyiz yoksa görev odaklı mı, bunların bize faydaları veya zararları var mı, varsa bunlar nelerdir?  Hepsine bu yazımızda değineceğiz.

Sonuç Odaklı Hedefler

Sonuç odaklı hedefler sporcuların yarışma ortamlarında kendisini diğerleriyle kıyaslamaya, diğerlerini alt etmeye yönelik bir görüş içindedir. Bu tip sporcular kazandıkları zaman çok mutlu olurlar fakat kaybettikleri zaman da kendilerini başarısız hissetme eğilimindedirler.

Sonuç odaklı düşünmenin de birçok probleme yol açtığı aşikardır.  Başarıyı kendilerini başkalarıyla nasıl kıyasladıklarına göre değerlendirirler,  Sonuç odaklı ve düşük algılanan yetkinliğe sahip insanlar ya düşük ya da uyumsuz bir başarı davranış kalıbı sergileyebilmektedirler.

Bu davranış da muhtemelen çabalarının azalacağına, denemeyi bırakacakları ve birçok da bahane üretecekleri anlamına gelir.

Özdeğerlerini korumak için büyük olasılıkla ya başarmaları garanti olan görevleri ya da üstün rakipleri seçerler ki kimse onlardan başarmasını beklemesin. Ayrıca değerlendirme içeren durumlarda daha düşük performans gösterme eğiliminde olabilirler.

bisiklet

Sonuç odaklı düşünmek yarışmada bir önceki performansınıza göre başarılı olsanız dahi sonuca yönelik düşünüldüğü için performansın farkında olmadan başarısızlık olarak düşünülebilmektedir.

Bu tarz bir düşünce yapısı rakiplerinize karşı da hırçın, saldırgan, başarı elde etmelerini istemeyen vb. gibi olumsuz davranışlar da yaşanabilmektedir.

Aslında sonuç odaklı düşünmek ve ona yönelik çalışmak bir yandan kendini kısıtlamaktır diye düşünüyorum, bu düşüncede rakiplerinizi çok fazla düşünebilirsiniz, rakipleriniz sizden iyi durumda ise bu motivasyonunuzu bozabilir, antrenmanlarınıza yeteri kadar odaklı olamayabilirsiniz. Ayrıca stres, kaygı, endişe gibi duygular da bu gibi durumlarda artabilmektedir.

Görev Odaklı Hedefler

Sonuç odaklı hedeflere detaylıca değindiğimizi düşünüyorum, şimdi ise görev odaklı hedef nasıl olur, neleri kapsar biraz da bunlardan bahsedelim.

Görev odaklı hedefler aslında sporcunun kendisiyle yarışması diyebiliriz. Sonuç odaklı düşünen sporcular rakipleriyle çok fazla ilgilenirken, görev odaklı sporcular kendi başarılarını, kendi derecelerini geliştirmeye yönelik düşünerek daha olumlu sonuçlar elde edebilmektedirler.

Başarıyı başkalarıyla kıyaslayarak belirlemezler, önceki performansına göre değerlendirme yaparak ne kadar ilerlediği ve ne durumda olduğuyla ilgili daha çok ilgilenirler.

Böyle bir düşünce yapısında olan sporcu rakipleriyle arasında daha olumlu davranışlar sergiler, yarışmada stres, kaygı gibi duygular sonuç odaklıya göre daha düşük derecede olabilir.

Bu düşünceyi benimseyen sporcular için de rakipler önemlidir fakat burada asıl nokta, kendini geliştirmek, kendi ile yarışmak ve her zaman kendini geçerek bu yönde geliştirmeyi hedefler.

sonuç odaklı

Belirttiğimiz gibi sizden çok daha iyi bir rakibiniz varsa ve kendi performansınızı geliştirmek yerine sürekli rakibi geçmeyi düşünüyorsanız bu sizi ileriye götüreceğine tam tersi geriye götürebilir. Görev odaklı düşünerek her zaman kendi performansınızı geliştirerek, bunu düşünerek ilerlemek çok daha olumlu sonuçlar doğurabilmektedir.

Bu konuyla da ilgili birçok araştırma vardır. Sonuçlar görev odaklı olarak düşünen sporcuların daha olumlu sonuçlar aldığını göstermektedir.

Başarı İçin Odağımız Ne Olmalı?

Sonuç odaklı ve görev odaklı hedeflerden kısaca bahsettik, peki nasıl bir yol izlemeliyiz, hangi düşünceye odaklanırsak daha başarılı olabiliriz? bundan bahsedelim.

Bu düşüncelerin kendi içlerinde avantajları ve dezavantajları vardır, bunlardan bahsettik. Sonuç odaklı hedeflere çok fazla takılırsak performansımız olumsuz yönden etkilenebilir, istediğimiz hedeflere ulaşmada problem yaşayabiliriz fakat görev odaklı da rakipleri görmezden gelmek umursamazlığa ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu durumda rakiplerinizin farkında olun ama onların gölgesinde yaşayamayın!

başarı

Nasıl bir odak belirlememiz gerektiğine gelince de ikisinin de dengesini bulmamız gerekiyor. Rakiplerimizin her zaman farkında olmalıyız fakat onlara düşmanca yaklaşmak ve sadece onlara odaklanarak hareket etmek faydadan çok zarara yol açaçaktır. Herkesin kendi kapasitesi ve limitleri vardır. Sen sensin ve başkası olamazsın! Bunu bilerek, bunu düşünerek hareket etmek seni başarıya çok daha fazla yaklaştıracaktır.